STT Số Sim GIá Mạng
1 012.13.888.666 86.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.13.888.666 MUA SIM
2 01212.556789 85.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212.556789 MUA SIM
3 01212556666 83.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212556666 MUA SIM
4 01212776666 75.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212776666 MUA SIM
5 01212336666 75.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212336666 MUA SIM
6 01218128888 60.000.000 dau so 0121, sim so dep 01218128888 MUA SIM
7 012.1369.6666 57.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.1369.6666 MUA SIM
8 01218378888 53.000.000 dau so 0121, sim so dep 01218378888 MUA SIM
9 01212826666 53.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212826666 MUA SIM
10 01212196666 53.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212196666 MUA SIM
11 01212856666 53.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212856666 MUA SIM
12 01212926666 53.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212926666 MUA SIM
13 012.1357.57.57 48.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.1357.57.57 MUA SIM
14 01216.35.35.35 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01216.35.35.35 MUA SIM
15 01212956666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212956666 MUA SIM
16 01212936666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212936666 MUA SIM
17 01212676666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212676666 MUA SIM
18 01212836666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212836666 MUA SIM
19 01214.08.08.08 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01214.08.08.08 MUA SIM
20 01212916666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212916666 MUA SIM
21 012.166.44444 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.166.44444 MUA SIM
22 01212596666 45.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212596666 MUA SIM
23 01217.43.43.43 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.43.43.43 MUA SIM
24 01215.62.62.62 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01215.62.62.62 MUA SIM
25 01212716666 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212716666 MUA SIM
26 01212706666 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212706666 MUA SIM
27 01215.64.64.64 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01215.64.64.64 MUA SIM
28 01217.60.60.60 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.60.60.60 MUA SIM
29 01214.50.50.50 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01214.50.50.50 MUA SIM
30 012.156.44444 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.156.44444 MUA SIM
31 01217.20.20.20 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.20.20.20 MUA SIM
32 01216.64.64.64 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01216.64.64.64 MUA SIM
33 01218.32.32.32 38.000.000 dau so 0121, sim so dep 01218.32.32.32 MUA SIM
34 01212663333 35.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212663333 MUA SIM
35 012.13.73.73.73 35.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.13.73.73.73 MUA SIM
36 01212.383333 35.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212.383333 MUA SIM
37 01216.68.8668 33.000.000 dau so 0121, sim so dep 01216.68.8668 MUA SIM
38 0121.247.6666 30.800.000 dau so 0121, sim so dep 0121.247.6666 MUA SIM
39 012.1357.2222 30.000.000 dau so 0121, sim so dep 012.1357.2222 MUA SIM
40 01212232222 30.000.000 dau so 0121, sim so dep 01212232222 MUA SIM
41 01214.686.686 30.000.000 dau so 0121, sim so dep 01214.686.686 MUA SIM
42 01219.37.38.39 28.000.000 dau so 0121, sim so dep 01219.37.38.39 MUA SIM
43 01217.81.6789 25.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.81.6789 MUA SIM
44 0121.34567.98 22.000.000 dau so 0121, sim so dep 0121.34567.98 MUA SIM
45 01216.59.69.79 21.000.000 dau so 0121, sim so dep 01216.59.69.79 MUA SIM
46 01215.679.679 21.000.000 dau so 0121, sim so dep 01215.679.679 MUA SIM
47 0121.6688666 21.000.000 dau so 0121, sim so dep 0121.6688666 MUA SIM
48 0121.747.6789 20.000.000 dau so 0121, sim so dep 0121.747.6789 MUA SIM
49 01215.31.31.31 15.610.000 dau so 0121, sim so dep 01215.31.31.31 MUA SIM
50 01215111777 14.000.000 dau so 0121, sim so dep 01215111777 MUA SIM
51 01218.616.888 13.500.000 dau so 0121, sim so dep 01218.616.888 MUA SIM
52 01219.468.468 13.000.000 dau so 0121, sim so dep 01219.468.468 MUA SIM
53 01214.698.698 12.000.000 dau so 0121, sim so dep 01214.698.698 MUA SIM
54 0.12194.12194 12.000.000 dau so 0121, sim so dep 0.12194.12194 MUA SIM
55 01219.477.999 12.000.000 dau so 0121, sim so dep 01219.477.999 MUA SIM
56 0121.459.6789 11.900.000 dau so 0121, sim so dep 0121.459.6789 MUA SIM
57 01218.90.3333 10.800.000 dau so 0121, sim so dep 01218.90.3333 MUA SIM
58 0121.75.12345 10.800.000 dau so 0121, sim so dep 0121.75.12345 MUA SIM
59 01218.656.656 10.800.000 dau so 0121, sim so dep 01218.656.656 MUA SIM
60 0.12.12.12.1983 10.000.000 dau so 0121, sim so dep 0.12.12.12.1983 MUA SIM
61 01219666000 10.000.000 dau so 0121, sim so dep 01219666000 MUA SIM
62 01219.477.888 9.200.000 dau so 0121, sim so dep 01219.477.888 MUA SIM
63 01213.577.577 9.200.000 dau so 0121, sim so dep 01213.577.577 MUA SIM
64 01216.77.2222 9.000.000 dau so 0121, sim so dep 01216.77.2222 MUA SIM
65 01217.33.22.33 9.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.33.22.33 MUA SIM
66 01219.57.6789 9.000.000 dau so 0121, sim so dep 01219.57.6789 MUA SIM
67 01217.332.332 9.000.000 dau so 0121, sim so dep 01217.332.332 MUA SIM
68 01214.616.616 8.000.000 dau so 0121, sim so dep 01214.616.616 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789