STT Số Sim GIá Mạng
1 01228.567.567 22.000.000 dau so 0122, sim so dep 01228.567.567 MUA SIM
2 01229.888.333 20.000.000 dau so 0122, sim so dep 01229.888.333 MUA SIM
3 01229.888.222 15.000.000 dau so 0122, sim so dep 01229.888.222 MUA SIM
4 01229.666.555 13.000.000 dau so 0122, sim so dep 01229.666.555 MUA SIM
5 01226.000.222 12.000.000 dau so 0122, sim so dep 01226.000.222 MUA SIM
6 01225.4.34567 8.000.000 dau so 0122, sim so dep 01225.4.34567 MUA SIM
7 01225.888.444 6.500.000 dau so 0122, sim so dep 01225.888.444 MUA SIM
8 01229.444.333 6.000.000 dau so 0122, sim so dep 01229.444.333 MUA SIM
9 01222.88.77.88 6.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.88.77.88 MUA SIM
10 01222.49.2222 5.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.49.2222 MUA SIM
11 01223.50.3333 5.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.3333 MUA SIM
12 01222.41.3333 5.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.41.3333 MUA SIM
13 01223.48.2222 5.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.48.2222 MUA SIM
14 01223.5.02468 4.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.5.02468 MUA SIM
15 01227.579.666 3.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.579.666 MUA SIM
16 01223.47.6868 3.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.47.6868 MUA SIM
17 01223.50.7979 3.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.7979 MUA SIM
18 01222.59.4444 3.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.59.4444 MUA SIM
19 01225.43.7979 3.000.000 dau so 0122, sim so dep 01225.43.7979 MUA SIM
20 01224.47.0000 3.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.47.0000 MUA SIM
21 01229.403.888 2.500.000 dau so 0122, sim so dep 01229.403.888 MUA SIM
22 01223.46.4444 2.500.000 dau so 0122, sim so dep 01223.46.4444 MUA SIM
23 01223.53.4444 2.500.000 dau so 0122, sim so dep 01223.53.4444 MUA SIM
24 01225.540.999 2.500.000 dau so 0122, sim so dep 01225.540.999 MUA SIM
25 01227.579.555 2.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.579.555 MUA SIM
26 01224.50.70.90 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.50.70.90 MUA SIM
27 01223.50.70.90 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.70.90 MUA SIM
28 01223.50.51.52 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.51.52 MUA SIM
29 012.2459.2459 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 012.2459.2459 MUA SIM
30 012.2745.2745 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 012.2745.2745 MUA SIM
31 01224.591.591 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.591.591 MUA SIM
32 01228.591.591 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01228.591.591 MUA SIM
33 01228.598.598 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01228.598.598 MUA SIM
34 01222.582.582 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.582.582 MUA SIM
35 01223.42.0000 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.42.0000 MUA SIM
36 01224.478.478 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.478.478 MUA SIM
37 01227.45.55.65 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01227.45.55.65 MUA SIM
38 01227.45.0000 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01227.45.0000 MUA SIM
39 012.2350.2350 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 012.2350.2350 MUA SIM
40 01224.598.598 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.598.598 MUA SIM
41 01222.58.4567 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.58.4567 MUA SIM
42 01223.50.4567 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.4567 MUA SIM
43 01224.597.597 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.597.597 MUA SIM
44 01225.50.52.54 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01225.50.52.54 MUA SIM
45 012.2340.2340 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 012.2340.2340 MUA SIM
46 01223.50.60.70 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.60.70 MUA SIM
47 0122.555.1998 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 0122.555.1998 MUA SIM
48 01224.595.595 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01224.595.595 MUA SIM
49 01225.43.44.45 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01225.43.44.45 MUA SIM
50 01222.55.1998 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01222.55.1998 MUA SIM
51 01223.50.5678 2.000.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.5678 MUA SIM
52 01228.59.3456 1.800.000 dau so 0122, sim so dep 01228.59.3456 MUA SIM
53 01223.50.3456 1.800.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.3456 MUA SIM
54 01229.40.3456 1.800.000 dau so 0122, sim so dep 01229.40.3456 MUA SIM
55 01227.457.457 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.457.457 MUA SIM
56 01227.570.570 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.570.570 MUA SIM
57 01224.59.2345 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01224.59.2345 MUA SIM
58 01223.50.2345 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01223.50.2345 MUA SIM
59 01225.434.434 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01225.434.434 MUA SIM
60 01225.437.437 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01225.437.437 MUA SIM
61 01223.403.403 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01223.403.403 MUA SIM
62 01227.451.451 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.451.451 MUA SIM
63 01229.467.467 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01229.467.467 MUA SIM
64 01222.423.423 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01222.423.423 MUA SIM
65 01227.453.453 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.453.453 MUA SIM
66 01227.455.455 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01227.455.455 MUA SIM
67 01229.496.496 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01229.496.496 MUA SIM
68 01223.402.402 1.500.000 dau so 0122, sim so dep 01223.402.402 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 01675.89.89.89