STT Số Sim GIá Mạng
1 012.4994.8888 50.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.4994.8888 MUA SIM
2 012.4666.4666 35.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.4666.4666 MUA SIM
3 01245.32.6666 30.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.32.6666 MUA SIM
4 01245.68.7777 25.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.7777 MUA SIM
5 01245.38.7777 25.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.38.7777 MUA SIM
6 01243.17.6789 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243.17.6789 MUA SIM
7 01247.53.5555 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01247.53.5555 MUA SIM
8 01249.31.7777 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01249.31.7777 MUA SIM
9 01245.688.699 12.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.699 MUA SIM
10 01245.689.789 10.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.789 MUA SIM
11 01245.68.79.68 10.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.79.68 MUA SIM
12 01245.68.99.68 10.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.99.68 MUA SIM
13 01245.688.788 8.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.788 MUA SIM
14 012.456.87.999 6.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.456.87.999 MUA SIM
15 01245.685.888 6.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.685.888 MUA SIM
16 01245.685.685 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.685.685 MUA SIM
17 01245.688.689 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.689 MUA SIM
18 01245.68.89.89 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.89.89 MUA SIM
19 01245.68.68.66 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.68.66 MUA SIM
20 01245.687.687 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.687.687 MUA SIM
21 01245.689.986 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.986 MUA SIM
22 01245.68.69.69 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.69.69 MUA SIM
23 01245.68.98.98 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.98.98 MUA SIM
24 01245.68.68.39 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.68.39 MUA SIM
25 01245.68.79.39 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.79.39 MUA SIM
26 01245.686.979 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.979 MUA SIM
27 01245.68.78.78 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.78.78 MUA SIM
28 01245.6886.79 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.6886.79 MUA SIM
29 01245.68.58.68 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.58.68 MUA SIM
30 01245.686.555 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.555 MUA SIM
31 01245.688.988 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.988 MUA SIM
32 01245.688.168 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.168 MUA SIM
33 012.456.88.777 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.456.88.777 MUA SIM
34 01245.68.79.86 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.79.86 MUA SIM
35 01245.687.688 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.687.688 MUA SIM
36 01243.953.953 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243.953.953 MUA SIM
37 01245.686.696 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.696 MUA SIM
38 01243.951.951 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243.951.951 MUA SIM
39 01245.687.666 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.687.666 MUA SIM
40 01245.688.588 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.588 MUA SIM
41 01245.685.666 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.685.666 MUA SIM
42 01245.686.786 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.786 MUA SIM
43 01245.686.678 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.678 MUA SIM
44 01245.68.68.78 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.68.78 MUA SIM
45 01245.689.777 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.777 MUA SIM
46 01245.686.000 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.000 MUA SIM
47 01245.686.989 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.989 MUA SIM
48 01245.687.678 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.687.678 MUA SIM
49 01245.68.78.68 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.78.68 MUA SIM
50 01243.950.950 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243.950.950 MUA SIM
51 01245.68.67.68 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.67.68 MUA SIM
52 01245.68.83.83 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.83.83 MUA SIM
53 01245.68.68.98 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.68.98 MUA SIM
54 01245.68.7779 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.7779 MUA SIM
55 01245.686.333 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.333 MUA SIM
56 01245.686.779 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.779 MUA SIM
57 01243.952.952 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243.952.952 MUA SIM
58 01245.688.333 3.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.333 MUA SIM
59 01245.686.179 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.179 MUA SIM
60 01245.686.444 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.444 MUA SIM
61 01245.6886.39 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.6886.39 MUA SIM
62 012.4568.5777 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 012.4568.5777 MUA SIM
63 01245.688.111 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.111 MUA SIM
64 01245.68.58.58 2.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.58.58 MUA SIM
65 01245.686.222 2.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.222 MUA SIM
66 01245.689.555 2.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.555 MUA SIM
67 01245.686.988 2.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.988 MUA SIM
68 01245.686.111 2.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.686.111 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789