STT Số Sim GIá Mạng
1 01246899999 620.000.000 dau so 0124, sim so dep 01246899999 MUA SIM
2 01246.222.222 418.000.000 dau so 0124, sim so dep 01246.222.222 MUA SIM
3 01245688888 380.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245688888 MUA SIM
4 0124.50.66666 132.000.000 dau so 0124, sim so dep 0124.50.66666 MUA SIM
5 0124.80.66666 132.000.000 dau so 0124, sim so dep 0124.80.66666 MUA SIM
6 0124.955.8888 110.000.000 dau so 0124, sim so dep 0124.955.8888 MUA SIM
7 01244366666 100.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244366666 MUA SIM
8 01244966666 100.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244966666 MUA SIM
9 01244766666 100.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244766666 MUA SIM
10 01243999888 75.000.000 dau so 0124, sim so dep 01243999888 MUA SIM
11 01244229999 75.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244229999 MUA SIM
12 012.44.00.9999 75.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.44.00.9999 MUA SIM
13 01244228888 75.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244228888 MUA SIM
14 012.44.00.8888 75.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.44.00.8888 MUA SIM
15 01249992999 68.000.000 dau so 0124, sim so dep 01249992999 MUA SIM
16 0124.57.22222 60.500.000 dau so 0124, sim so dep 0124.57.22222 MUA SIM
17 0124.59.22222 60.500.000 dau so 0124, sim so dep 0124.59.22222 MUA SIM
18 012.4994.8888 45.000.000 dau so 0124, sim so dep 012.4994.8888 MUA SIM
19 0124.391.8888 35.000.000 dau so 0124, sim so dep 0124.391.8888 MUA SIM
20 012.4666.4666 31.500.000 dau so 0124, sim so dep 012.4666.4666 MUA SIM
21 0124.467.6666 30.800.000 dau so 0124, sim so dep 0124.467.6666 MUA SIM
22 01242.33.7777 30.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242.33.7777 MUA SIM
23 0124.668.8866 27.500.000 dau so 0124, sim so dep 0124.668.8866 MUA SIM
24 01245.32.6666 27.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.32.6666 MUA SIM
25 01245.78.6666 26.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.78.6666 MUA SIM
26 0124.369.6789 24.200.000 dau so 0124, sim so dep 0124.369.6789 MUA SIM
27 01245.38.7777 22.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.38.7777 MUA SIM
28 01245.68.7777 22.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.7777 MUA SIM
29 01245.668.866 22.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.668.866 MUA SIM
30 01242546666 18.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242546666 MUA SIM
31 01244.59.5555 16.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244.59.5555 MUA SIM
32 01242817777 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242817777 MUA SIM
33 01249.31.7777 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01249.31.7777 MUA SIM
34 01247.53.5555 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01247.53.5555 MUA SIM
35 01245735555 15.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245735555 MUA SIM
36 01245.055.888 12.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.055.888 MUA SIM
37 01245.055.999 12.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.055.999 MUA SIM
38 01245.688.699 10.800.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.699 MUA SIM
39 01242.078.078 10.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242.078.078 MUA SIM
40 01245.68.99.68 9.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.99.68 MUA SIM
41 01245.689.789 9.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.789 MUA SIM
42 01245.68.79.68 9.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.79.68 MUA SIM
43 01244411666 8.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244411666 MUA SIM
44 01245.688.788 7.200.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.788 MUA SIM
45 01247.229.229 7.000.000 dau so 0124, sim so dep 01247.229.229 MUA SIM
46 01245055666 6.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245055666 MUA SIM
47 01245.685.888 5.400.000 dau so 0124, sim so dep 01245.685.888 MUA SIM
48 012.456.87.999 5.400.000 dau so 0124, sim so dep 012.456.87.999 MUA SIM
49 01245055777 5.100.000 dau so 0124, sim so dep 01245055777 MUA SIM
50 01242.94.2222 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242.94.2222 MUA SIM
51 01242.97.2222 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242.97.2222 MUA SIM
52 01244.05.2222 5.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244.05.2222 MUA SIM
53 01245.687.687 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.687.687 MUA SIM
54 01245.688.689 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.688.689 MUA SIM
55 01245.68.68.66 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.68.66 MUA SIM
56 01245.685.685 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.685.685 MUA SIM
57 01245.68.89.89 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.89.89 MUA SIM
58 01245056056 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245056056 MUA SIM
59 01245.68.69.69 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.68.69.69 MUA SIM
60 01245.689.986 4.500.000 dau so 0124, sim so dep 01245.689.986 MUA SIM
61 01245057888 4.400.000 dau so 0124, sim so dep 01245057888 MUA SIM
62 01242867999 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242867999 MUA SIM
63 01244551166 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244551166 MUA SIM
64 01242863888 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01242863888 MUA SIM
65 01245733999 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01245733999 MUA SIM
66 01244550888 4.000.000 dau so 0124, sim so dep 01244550888 MUA SIM
67 01245047888 3.700.000 dau so 0124, sim so dep 01245047888 MUA SIM
68 01245057666 3.700.000 dau so 0124, sim so dep 01245057666 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789