STT Số Sim GIá Mạng
1 01262.57.57.57 35.000.000 dau so 0126, sim so dep 01262.57.57.57 MUA SIM
2 01262.568.568 25.000.000 dau so 0126, sim so dep 01262.568.568 MUA SIM
3 01266.5.34567 9.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.5.34567 MUA SIM
4 01266.7.23456 8.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.7.23456 MUA SIM
5 01263.539.539 7.000.000 dau so 0126, sim so dep 01263.539.539 MUA SIM
6 01269.54.3333 5.500.000 dau so 0126, sim so dep 01269.54.3333 MUA SIM
7 0126.27.88886 5.000.000 dau so 0126, sim so dep 0126.27.88886 MUA SIM
8 01269.51.2222 5.000.000 dau so 0126, sim so dep 01269.51.2222 MUA SIM
9 01263.786.886 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01263.786.886 MUA SIM
10 01269.567.666 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01269.567.666 MUA SIM
11 012.66666.569 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 012.66666.569 MUA SIM
12 01266.53.7979 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.53.7979 MUA SIM
13 01268.42.7979 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01268.42.7979 MUA SIM
14 01263.536.536 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01263.536.536 MUA SIM
15 01263.53.4444 3.000.000 dau so 0126, sim so dep 01263.53.4444 MUA SIM
16 01269.553.999 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01269.553.999 MUA SIM
17 01266.537.999 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.537.999 MUA SIM
18 01262.640.999 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01262.640.999 MUA SIM
19 01264.14.1999 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01264.14.1999 MUA SIM
20 01268.425.888 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.425.888 MUA SIM
21 01268.42.6888 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.42.6888 MUA SIM
22 01268.49.3456 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.49.3456 MUA SIM
23 01268.43.3456 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.43.3456 MUA SIM
24 01263.53.3456 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01263.53.3456 MUA SIM
25 01268.52.4567 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.52.4567 MUA SIM
26 01268.49.4567 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.49.4567 MUA SIM
27 01266.53.0000 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.53.0000 MUA SIM
28 01269.46.4444 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01269.46.4444 MUA SIM
29 01266.74.3456 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.74.3456 MUA SIM
30 01266.536.999 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.536.999 MUA SIM
31 01266.74.0000 2.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.74.0000 MUA SIM
32 012.6353.6353 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 012.6353.6353 MUA SIM
33 01266.53.63.73 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.53.63.73 MUA SIM
34 01266.74.2345 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.74.2345 MUA SIM
35 01266.55.1995 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.55.1995 MUA SIM
36 01268.49.2345 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01268.49.2345 MUA SIM
37 01263.78.88.98 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01263.78.88.98 MUA SIM
38 01268.433.433 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01268.433.433 MUA SIM
39 012.6677.1986 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 012.6677.1986 MUA SIM
40 012.6653.6653 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 012.6653.6653 MUA SIM
41 012.6264.6264 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 012.6264.6264 MUA SIM
42 01266.74.84.94 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01266.74.84.94 MUA SIM
43 01268.42.52.62 2.000.000 dau so 0126, sim so dep 01268.42.52.62 MUA SIM
44 01262.646.646 1.800.000 dau so 0126, sim so dep 01262.646.646 MUA SIM
45 01266.740.740 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.740.740 MUA SIM
46 01268.523.523 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.523.523 MUA SIM
47 01266.53.1234 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.53.1234 MUA SIM
48 01269.43.1234 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01269.43.1234 MUA SIM
49 01269.42.1234 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01269.42.1234 MUA SIM
50 01262.644.644 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01262.644.644 MUA SIM
51 01268.49.1234 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.49.1234 MUA SIM
52 01263.53.1234 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01263.53.1234 MUA SIM
53 01266.748.748 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.748.748 MUA SIM
54 01268.497.497 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.497.497 MUA SIM
55 01268.524.524 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.524.524 MUA SIM
56 01266.742.742 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.742.742 MUA SIM
57 01266.537.537 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.537.537 MUA SIM
58 01268.492.492 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.492.492 MUA SIM
59 01262.649.649 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01262.649.649 MUA SIM
60 01262.648.648 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01262.648.648 MUA SIM
61 01263.537.537 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01263.537.537 MUA SIM
62 01268.494.494 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.494.494 MUA SIM
63 01268.425.425 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.425.425 MUA SIM
64 01263.534.534 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01263.534.534 MUA SIM
65 01266.741.741 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.741.741 MUA SIM
66 01266.531.531 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.531.531 MUA SIM
67 01266.749.749 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01266.749.749 MUA SIM
68 01268.491.491 1.500.000 dau so 0126, sim so dep 01268.491.491 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 01675.89.89.89