STT Số Sim GIá Mạng
1 01299288888 380.000.000 dau so 0129, sim so dep 01299288888 MUA SIM
2 012.959.66666 186.000.000 dau so 0129, sim so dep 012.959.66666 MUA SIM
3 01296756789 100.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296756789 MUA SIM
4 01298883888 75.000.000 dau so 0129, sim so dep 01298883888 MUA SIM
5 01298885888 68.000.000 dau so 0129, sim so dep 01298885888 MUA SIM
6 01298882888 68.000.000 dau so 0129, sim so dep 01298882888 MUA SIM
7 01297.81.81.81 50.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.81.81.81 MUA SIM
8 01297.25.25.25 45.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.25.25.25 MUA SIM
9 0129.366.6688 44.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.366.6688 MUA SIM
10 01298.70.70.70 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01298.70.70.70 MUA SIM
11 01296.21.21.21 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.21.21.21 MUA SIM
12 01297.43.43.43 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.43.43.43 MUA SIM
13 01296.53.53.53 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.53.53.53 MUA SIM
14 0129.321.6666 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.321.6666 MUA SIM
15 01296.62.62.62 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.62.62.62 MUA SIM
16 01296.54.54.54 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.54.54.54 MUA SIM
17 01297.05.6666 38.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.05.6666 MUA SIM
18 01296.58.6666 36.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.58.6666 MUA SIM
19 01299.40.8888 36.000.000 dau so 0129, sim so dep 01299.40.8888 MUA SIM
20 01297.30.9999 33.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.30.9999 MUA SIM
21 012.9991.7777 32.000.000 dau so 0129, sim so dep 012.9991.7777 MUA SIM
22 012.9991.5555 32.000.000 dau so 0129, sim so dep 012.9991.5555 MUA SIM
23 01295.11.3333 30.000.000 dau so 0129, sim so dep 01295.11.3333 MUA SIM
24 0129.443.8888 28.700.000 dau so 0129, sim so dep 0129.443.8888 MUA SIM
25 01297.81.7777 23.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.81.7777 MUA SIM
26 01297.81.5555 23.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.81.5555 MUA SIM
27 01294.20.7777 22.500.000 dau so 0129, sim so dep 01294.20.7777 MUA SIM
28 0129.227.6666 22.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.227.6666 MUA SIM
29 01294.21.21.21 19.000.000 dau so 0129, sim so dep 01294.21.21.21 MUA SIM
30 01294.688.886 17.000.000 dau so 0129, sim so dep 01294.688.886 MUA SIM
31 01296888777 16.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296888777 MUA SIM
32 01294076666 16.000.000 dau so 0129, sim so dep 01294076666 MUA SIM
33 0129.3569.569 15.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.3569.569 MUA SIM
34 0129.4433.999 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.4433.999 MUA SIM
35 0129.447.6789 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.447.6789 MUA SIM
36 0129.3566.999 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.3566.999 MUA SIM
37 0129.3566.888 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.3566.888 MUA SIM
38 0129.4433.888 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.4433.888 MUA SIM
39 0129.356.6789 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.356.6789 MUA SIM
40 0129.321.6789 14.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.321.6789 MUA SIM
41 01297.909.909 13.500.000 dau so 0129, sim so dep 01297.909.909 MUA SIM
42 01294075555 13.000.000 dau so 0129, sim so dep 01294075555 MUA SIM
43 01293.70.6789 13.000.000 dau so 0129, sim so dep 01293.70.6789 MUA SIM
44 01297.81.6789 13.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.81.6789 MUA SIM
45 01294105555 13.000.000 dau so 0129, sim so dep 01294105555 MUA SIM
46 01294.198.198 12.600.000 dau so 0129, sim so dep 01294.198.198 MUA SIM
47 01295666222 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01295666222 MUA SIM
48 01295666000 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01295666000 MUA SIM
49 01292.899.888 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01292.899.888 MUA SIM
50 01296555000 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296555000 MUA SIM
51 01299.365.365 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01299.365.365 MUA SIM
52 01293555000 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 01293555000 MUA SIM
53 0.12978.12978 12.000.000 dau so 0129, sim so dep 0.12978.12978 MUA SIM
54 01292.88.00.88 10.800.000 dau so 0129, sim so dep 01292.88.00.88 MUA SIM
55 01292.88.89.89 10.800.000 dau so 0129, sim so dep 01292.88.89.89 MUA SIM
56 01292.88.11.88 10.800.000 dau so 0129, sim so dep 01292.88.11.88 MUA SIM
57 01295666333 10.000.000 dau so 0129, sim so dep 01295666333 MUA SIM
58 01297.08.6688 10.000.000 dau so 0129, sim so dep 01297.08.6688 MUA SIM
59 0129.3566688 10.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.3566688 MUA SIM
60 0129.3566868 10.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.3566868 MUA SIM
61 0129.707.7979 10.000.000 dau so 0129, sim so dep 0129.707.7979 MUA SIM
62 0129.4477.666 9.200.000 dau so 0129, sim so dep 0129.4477.666 MUA SIM
63 0129.4433.666 9.200.000 dau so 0129, sim so dep 0129.4433.666 MUA SIM
64 0129.4433.777 9.200.000 dau so 0129, sim so dep 0129.4433.777 MUA SIM
65 01299.344.888 9.200.000 dau so 0129, sim so dep 01299.344.888 MUA SIM
66 01292.888883. 9.000.000 dau so 0129, sim so dep 01292.888883. MUA SIM
67 01296.41.6789 9.000.000 dau so 0129, sim so dep 01296.41.6789 MUA SIM
68 01292.880.880 9.000.000 dau so 0129, sim so dep 01292.880.880 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789