STT Số Sim GIá Mạng
1 0905.869.869 60.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.869.869 MUA SIM
2 0905.859.859 55.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.859.859 MUA SIM
3 0905.37.6868 45.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.37.6868 MUA SIM
4 0901.957.888 12.000.000 dau so 090, sim so dep 0901.957.888 MUA SIM
5 0901.920.666 8.000.000 dau so 090, sim so dep 0901.920.666 MUA SIM
6 090.190.6668 7.000.000 dau so 090, sim so dep 090.190.6668 MUA SIM
7 090.1979.179 6.500.000 dau so 090, sim so dep 090.1979.179 MUA SIM
8 0905.09.1998 6.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.09.1998 MUA SIM
9 0905.07.2002 5.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.07.2002 MUA SIM
10 09.05.12.2001 5.000.000 dau so 090, sim so dep 09.05.12.2001 MUA SIM
11 0905.06.2005 5.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.06.2005 MUA SIM
12 0901.93.7799 4.500.000 dau so 090, sim so dep 0901.93.7799 MUA SIM
13 090.19.6.1993 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.6.1993 MUA SIM
14 090.11.7.1993 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.11.7.1993 MUA SIM
15 090.11.7.1987 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.11.7.1987 MUA SIM
16 090.19.2.1990 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.2.1990 MUA SIM
17 090.19.7.1993 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.7.1993 MUA SIM
18 090.11.7.1992 4.500.000 dau so 090, sim so dep 090.11.7.1992 MUA SIM
19 090.19.3.2001 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.3.2001 MUA SIM
20 090.19.3.1980 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.3.1980 MUA SIM
21 0905.73.8868 3.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.73.8868 MUA SIM
22 090.19.3.2000 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.3.2000 MUA SIM
23 090.19.3.2002 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.3.2002 MUA SIM
24 090.19.3.2007 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.3.2007 MUA SIM
25 090.19.2.2002 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.2.2002 MUA SIM
26 090.19.2.2003 3.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.2.2003 MUA SIM
27 0903.55.1998 3.300.000 dau so 090, sim so dep 0903.55.1998 MUA SIM
28 0905.66.2568 3.300.000 dau so 090, sim so dep 0905.66.2568 MUA SIM
29 0901.986.987 2.800.000 dau so 090, sim so dep 0901.986.987 MUA SIM
30 0905.08.08.93 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.08.08.93 MUA SIM
31 0905.48.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.48.2001 MUA SIM
32 0903.51.1998 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0903.51.1998 MUA SIM
33 0905.78.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.78.2001 MUA SIM
34 0905.89.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.89.2001 MUA SIM
35 0905.79.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.79.2001 MUA SIM
36 090.19.2.2015 2.500.000 dau so 090, sim so dep 090.19.2.2015 MUA SIM
37 0905.94.2007 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.94.2007 MUA SIM
38 0906.57.2002 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0906.57.2002 MUA SIM
39 0906.52.2008 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0906.52.2008 MUA SIM
40 0905.92.2008 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.92.2008 MUA SIM
41 0905.70.2008 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.70.2008 MUA SIM
42 0905.37.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.37.2001 MUA SIM
43 0905.97.2008 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.97.2008 MUA SIM
44 0905.65.2001 2.500.000 dau so 090, sim so dep 0905.65.2001 MUA SIM
45 0905.44.2010 2.200.000 dau so 090, sim so dep 0905.44.2010 MUA SIM
46 0905.39.2006 2.200.000 dau so 090, sim so dep 0905.39.2006 MUA SIM
47 0905.57.2005 2.200.000 dau so 090, sim so dep 0905.57.2005 MUA SIM
48 0905.48.2005 2.200.000 dau so 090, sim so dep 0905.48.2005 MUA SIM
49 0903.50.1994 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0903.50.1994 MUA SIM
50 0905.80.1981 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.80.1981 MUA SIM
51 0905.73.1981 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.73.1981 MUA SIM
52 0905.41.1987 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.41.1987 MUA SIM
53 0905.80.1983 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.80.1983 MUA SIM
54 0905.21.04.92 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.21.04.92 MUA SIM
55 0905.02.10.88 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.02.10.88 MUA SIM
56 0906.50.1975 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0906.50.1975 MUA SIM
57 0905.27.10.80 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.27.10.80 MUA SIM
58 0906.54.1982 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0906.54.1982 MUA SIM
59 0905.37.1987 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.37.1987 MUA SIM
60 0905.23.1984 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.23.1984 MUA SIM
61 0905.40.1972 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.40.1972 MUA SIM
62 0905.53.1975 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.53.1975 MUA SIM
63 0906.45.1971 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0906.45.1971 MUA SIM
64 0905.91.1971 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.91.1971 MUA SIM
65 0905.21.05.96 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.21.05.96 MUA SIM
66 0905.01.02.90 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.01.02.90 MUA SIM
67 0905.32.1981 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.32.1981 MUA SIM
68 0905.49.1980 2.000.000 dau so 090, sim so dep 0905.49.1980 MUA SIM

0907.146.146
0375.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 0375.89.89.89