STT Số Sim GIá Mạng
1 0914.99.7979 69.000.000 dau so 091, sim so dep 0914.99.7979 MUA SIM
2 0918.48.7575 2.000.000 dau so 091, sim so dep 0918.48.7575 MUA SIM
3 0916.7777.13 2.000.000 dau so 091, sim so dep 0916.7777.13 MUA SIM
4 0912.746.747 1.800.000 dau so 091, sim so dep 0912.746.747 MUA SIM
5 0916.32.7575 1.800.000 dau so 091, sim so dep 0916.32.7575 MUA SIM
6 0914.26.08.83 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.26.08.83 MUA SIM
7 0914.26.10.98 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.26.10.98 MUA SIM
8 0912.30.08.95 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0912.30.08.95 MUA SIM
9 0914.11.07.96 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.11.07.96 MUA SIM
10 0914.679.000 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.679.000 MUA SIM
11 0914.26.10.85 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.26.10.85 MUA SIM
12 0914.26.03.98 1.500.000 dau so 091, sim so dep 0914.26.03.98 MUA SIM
13 0915.74.6768 1.300.000 dau so 091, sim so dep 0915.74.6768 MUA SIM
14 0915.74.3839 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0915.74.3839 MUA SIM
15 0917.079.368 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0917.079.368 MUA SIM
16 0916.79.2568 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0916.79.2568 MUA SIM
17 091.8668.652 1.200.000 dau so 091, sim so dep 091.8668.652 MUA SIM
18 0916.54.6768 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0916.54.6768 MUA SIM
19 0914.20.5353 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0914.20.5353 MUA SIM
20 09.13579.438 1.200.000 dau so 091, sim so dep 09.13579.438 MUA SIM
21 0914.50.8679 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0914.50.8679 MUA SIM
22 0916.48.3339 1.200.000 dau so 091, sim so dep 0916.48.3339 MUA SIM
23 0916.40.1379 1.100.000 dau so 091, sim so dep 0916.40.1379 MUA SIM
24 0919.059.368 1.100.000 dau so 091, sim so dep 0919.059.368 MUA SIM
25 0917.329.268 1.100.000 dau so 091, sim so dep 0917.329.268 MUA SIM
26 0915.41.1357 1.100.000 dau so 091, sim so dep 0915.41.1357 MUA SIM
27 0916.14.05.02 950.000 dau so 091, sim so dep 0916.14.05.02 MUA SIM
28 0916.29.10.02 950.000 dau so 091, sim so dep 0916.29.10.02 MUA SIM
29 0914.90.1779 950.000 dau so 091, sim so dep 0914.90.1779 MUA SIM
30 0916.64.1779 950.000 dau so 091, sim so dep 0916.64.1779 MUA SIM
31 0916.52.27.52 850.000 dau so 091, sim so dep 0916.52.27.52 MUA SIM
32 0916.402.768 850.000 dau so 091, sim so dep 0916.402.768 MUA SIM
33 0916.31.5879 850.000 dau so 091, sim so dep 0916.31.5879 MUA SIM
34 0917.299.439 850.000 dau so 091, sim so dep 0917.299.439 MUA SIM
35 0917.930.768 750.000 dau so 091, sim so dep 0917.930.768 MUA SIM
36 0915.8676.39 550.000 dau so 091, sim so dep 0915.8676.39 MUA SIM
37 0914.09.2225 550.000 dau so 091, sim so dep 0914.09.2225 MUA SIM
38 0914.93.2226 550.000 dau so 091, sim so dep 0914.93.2226 MUA SIM
39 0912.29.06.71 500.000 dau so 091, sim so dep 0912.29.06.71 MUA SIM
40 0914.428.422 500.000 dau so 091, sim so dep 0914.428.422 MUA SIM
41 0918.29.04.73 500.000 dau so 091, sim so dep 0918.29.04.73 MUA SIM
42 091.7779.165 450.000 dau so 091, sim so dep 091.7779.165 MUA SIM
43 0917.53.7787 450.000 dau so 091, sim so dep 0917.53.7787 MUA SIM
44 0914.423.199 450.000 dau so 091, sim so dep 0914.423.199 MUA SIM
45 0916.01.69.01 400.000 dau so 091, sim so dep 0916.01.69.01 MUA SIM
46 0916.33.0102 400.000 dau so 091, sim so dep 0916.33.0102 MUA SIM
47 0917.94.0139 400.000 dau so 091, sim so dep 0917.94.0139 MUA SIM
48 0917.888.496 400.000 dau so 091, sim so dep 0917.888.496 MUA SIM
49 091.70.45554 400.000 dau so 091, sim so dep 091.70.45554 MUA SIM
50 0916.209.660 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.209.660 MUA SIM
51 0916.486.041 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.486.041 MUA SIM
52 0915.907.335 380.000 dau so 091, sim so dep 0915.907.335 MUA SIM
53 0916.311.746 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.311.746 MUA SIM
54 0917.624.903 380.000 dau so 091, sim so dep 0917.624.903 MUA SIM
55 0917.936.074 380.000 dau so 091, sim so dep 0917.936.074 MUA SIM
56 0917.403.174 380.000 dau so 091, sim so dep 0917.403.174 MUA SIM
57 0918.124.573 380.000 dau so 091, sim so dep 0918.124.573 MUA SIM
58 0918.723.694 380.000 dau so 091, sim so dep 0918.723.694 MUA SIM
59 0916.862.704 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.862.704 MUA SIM
60 0916.906.713 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.906.713 MUA SIM
61 0916.195.241 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.195.241 MUA SIM
62 0914.596.581 380.000 dau so 091, sim so dep 0914.596.581 MUA SIM
63 0919.673.641 380.000 dau so 091, sim so dep 0919.673.641 MUA SIM
64 0915.7383.17 380.000 dau so 091, sim so dep 0915.7383.17 MUA SIM
65 0919.985.842 380.000 dau so 091, sim so dep 0919.985.842 MUA SIM
66 0916.297.594 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.297.594 MUA SIM
67 0917.110.645 380.000 dau so 091, sim so dep 0917.110.645 MUA SIM
68 0916.98.2214 380.000 dau so 091, sim so dep 0916.98.2214 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 01675.89.89.89