STT Số Sim GIá Mạng
1 01665.87.1999 4.500.000 sim so dep Viettel 01665871999 MUA SIM
2 01665.48.1999 4.500.000 sim so dep Viettel 01665481999 MUA SIM
3 01669.85.1999 4.500.000 sim so dep Viettel 01669851999 MUA SIM
4 01675.43.1999 4.500.000 sim so dep Viettel 01675431999 MUA SIM
5 01229.971.999 4.500.000 sim so dep MobiFone 01229971999 MUA SIM
6 01284.201.999 4.500.000 sim so dep MobiFone 01284201999 MUA SIM
7 01229.661.999 5.400.000 sim so dep MobiFone 01229661999 MUA SIM
8 01297.411.999 5.400.000 sim so dep VinaPhone 01297411999 MUA SIM
9 01673.441.999 5.400.000 sim so dep Viettel 01673441999 MUA SIM
10 0898.511.999 17.500.000 sim so dep MobiFone 0898511999 MUA SIM
11 01264.14.1999 2.850.000 sim so dep MobiFone 01264141999 MUA SIM
12 0936.85.1999 18.000.000 sim so dep MobiFone 0936851999 MUA SIM
13 0931.85.1999 16.500.000 sim so dep MobiFone 0931851999 MUA SIM
14 0909911999 93.750.000 sim so dep MobiFone 0909911999 MUA SIM
15 0988331999 65.000.000 sim so dep Viettel 0988331999 MUA SIM
16 0909831999 25.000.000 sim so dep MobiFone 0909831999 MUA SIM
17 0938.131.999 25.000.000 sim so dep MobiFone 0938131999 MUA SIM
18 0934.781.999 8.600.000 sim so dep MobiFone 0934781999 MUA SIM
19 0932.451.999 8.600.000 sim so dep MobiFone 0932451999 MUA SIM
20 01234.7.9.1999 6.200.000 sim so dep VinaPhone 01234791999 MUA SIM
21 01297811999 6.000.000 sim so dep VinaPhone 01297811999 MUA SIM
22 01272511999 6.000.000 sim so dep VinaPhone 01272511999 MUA SIM
23 01238711999 6.000.000 sim so dep VinaPhone 01238711999 MUA SIM
24 01272521999 4.400.000 sim so dep VinaPhone 01272521999 MUA SIM
25 01297901999 4.400.000 sim so dep VinaPhone 01297901999 MUA SIM
26 01202481999 4.400.000 sim so dep MobiFone 01202481999 MUA SIM
27 01202451999 4.400.000 sim so dep MobiFone 01202451999 MUA SIM
28 01205381999 4.100.000 sim so dep MobiFone 01205381999 MUA SIM
29 01294431999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01294431999 MUA SIM
30 01293561999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01293561999 MUA SIM
31 01289401999 3.700.000 sim so dep MobiFone 01289401999 MUA SIM
32 01277521999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01277521999 MUA SIM
33 01275081999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01275081999 MUA SIM
34 01272531999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01272531999 MUA SIM
35 01272501999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01272501999 MUA SIM
36 01259461999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01259461999 MUA SIM
37 01256481999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01256481999 MUA SIM
38 01255201999 3.700.000 sim so dep VinaPhone 01255201999 MUA SIM
39 01219431999 3.700.000 sim so dep MobiFone 01219431999 MUA SIM
40 01999381999 3.500.000 sim so dep Gmobile 01999381999 MUA SIM
41 01992251999 3.500.000 sim so dep Gmobile 01992251999 MUA SIM
42 01992201999 3.500.000 sim so dep Gmobile 01992201999 MUA SIM
43 01999781999 3.500.000 sim so dep Gmobile 01999781999 MUA SIM
44 01238.5.9.1999 2.800.000 sim so dep VinaPhone 01238591999 MUA SIM
45 01225.111.999 50.000.000 sim so dep MobiFone 01225111999 MUA SIM
46 0932.29.1999 20.000.000 sim so dep MobiFone 0932291999 MUA SIM
47 0936.67.1999 15.000.000 sim so dep MobiFone 0936671999 MUA SIM
48 01689.631.999 5.900.000 sim so dep Viettel 01689631999 MUA SIM
49 0164.77.11.999 10.200.000 sim so dep Viettel 01647711999 MUA SIM
50 0164.78.11.999 6.800.000 sim so dep Viettel 01647811999 MUA SIM
51 01695.79.1999 5.100.000 sim so dep Viettel 01695791999 MUA SIM
52 01679.07.1999 4.250.000 sim so dep Viettel 01679071999 MUA SIM
53 0937.921.999 15.750.000 sim so dep MobiFone 0937921999 MUA SIM
54 093.992.1999 16.900.000 sim so dep MobiFone 0939921999 MUA SIM
55 0965.24.1999 11.250.000 sim so dep Viettel 0965241999 MUA SIM
56 098.142.1999 20.300.000 sim so dep Viettel 0981421999 MUA SIM
57 0964.75.1999 13.000.000 sim so dep Viettel 0964751999 MUA SIM
58 0121.3311.999 4.500.000 sim so dep MobiFone 01213311999 MUA SIM
59 0164.434.1999 2.900.000 sim so dep Viettel 01644341999 MUA SIM
60 01644.73.1999 2.800.000 sim so dep Viettel 01644731999 MUA SIM
61 01644.74.1999 2.800.000 sim so dep Viettel 01644741999 MUA SIM
62 0898.011.999 11.000.000 sim so dep MobiFone 0898011999 MUA SIM
63 0901.2.4.1999 10.000.000 sim so dep MobiFone 0901241999 MUA SIM
64 0901.2.7.1999 10.000.000 sim so dep MobiFone 0901271999 MUA SIM
65 0931.071.999 8.500.000 sim so dep MobiFone 0931071999 MUA SIM
66 09.01.04.1999 15.000.000 sim so dep MobiFone 0901041999 MUA SIM
67 0931.011.999 13.000.000 sim so dep MobiFone 0931011999 MUA SIM
68 09.01.06.1999 15.000.000 sim so dep MobiFone 0901061999 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789