MobiFone VinaPhone Viettel
Sfone VietNamobile Gmobile
STT Số Sim GIá Mạng
1 0913.86.86.68 139.000.000 sim lap abba , sim so dep 0913.86.86.68 MUA SIM
2 08888.16886 49.500.000 sim lap abba , sim so dep 08888.16886 MUA SIM
3 0988858558 32.500.000 sim lap abba , sim so dep 0988858558 MUA SIM
4 091.380.6886 30.800.000 sim lap abba , sim so dep 091.380.6886 MUA SIM
5 0931.85.8668 25.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.85.8668 MUA SIM
6 0931.85.6886 20.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.85.6886 MUA SIM
7 0935.04.6886 18.000.000 sim lap abba , sim so dep 0935.04.6886 MUA SIM
8 0914.73.6886 18.000.000 sim lap abba , sim so dep 0914.73.6886 MUA SIM
9 096.795.8668 16.900.000 sim lap abba , sim so dep 096.795.8668 MUA SIM
10 0901.92.8668 15.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.92.8668 MUA SIM
11 0901.93.6886 13.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.93.6886 MUA SIM
12 0901.92.6886 13.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.92.6886 MUA SIM
13 0898.50.8668 12.500.000 sim lap abba , sim so dep 0898.50.8668 MUA SIM
14 0967890770 12.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967890770 MUA SIM
15 0967897667 12.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967897667 MUA SIM
16 0967891331 12.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967891331 MUA SIM
17 0967896776 12.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967896776 MUA SIM
18 0967898448 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967898448 MUA SIM
19 0967894334 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967894334 MUA SIM
20 0967894884 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967894884 MUA SIM
21 0912.97.1991 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0912.97.1991 MUA SIM
22 0967893553 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967893553 MUA SIM
23 0967897557 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0967897557 MUA SIM
24 0914.90.6886 11.000.000 sim lap abba , sim so dep 0914.90.6886 MUA SIM
25 0931.85.85.58 10.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.85.85.58 MUA SIM
26 0898.81.8668 10.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.81.8668 MUA SIM
27 0898.82.8668 10.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.82.8668 MUA SIM
28 0935.20.8668 9.900.000 sim lap abba , sim so dep 0935.20.8668 MUA SIM
29 093.550.6886 9.900.000 sim lap abba , sim so dep 093.550.6886 MUA SIM
30 0901.08.6886 9.500.000 sim lap abba , sim so dep 0901.08.6886 MUA SIM
31 0931.068.668 9.500.000 sim lap abba , sim so dep 0931.068.668 MUA SIM
32 0932.89.6886 9.000.000 sim lap abba , sim so dep 0932.89.6886 MUA SIM
33 0971689889 9.000.000 sim lap abba , sim so dep 0971689889 MUA SIM
34 0901.09.6886 9.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.09.6886 MUA SIM
35 0939.91.6886 9.000.000 sim lap abba , sim so dep 0939.91.6886 MUA SIM
36 0931.09.6886 8.500.000 sim lap abba , sim so dep 0931.09.6886 MUA SIM
37 0898.80.8668 8.500.000 sim lap abba , sim so dep 0898.80.8668 MUA SIM
38 0939.15.6886 8.500.000 sim lap abba , sim so dep 0939.15.6886 MUA SIM
39 0931.086.886 8.500.000 sim lap abba , sim so dep 0931.086.886 MUA SIM
40 012.79979779 8.500.000 sim lap abba , sim so dep 012.79979779 MUA SIM
41 0935.20.8668 8.400.000 sim lap abba , sim so dep 0935.20.8668 MUA SIM
42 0901.07.6886 8.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.07.6886 MUA SIM
43 093.186.1881 8.000.000 sim lap abba , sim so dep 093.186.1881 MUA SIM
44 09168.78998 8.000.000 sim lap abba , sim so dep 09168.78998 MUA SIM
45 0939.87.8668 7.900.000 sim lap abba , sim so dep 0939.87.8668 MUA SIM
46 0931.07.6886 7.500.000 sim lap abba , sim so dep 0931.07.6886 MUA SIM
47 0898.81.6886 7.500.000 sim lap abba , sim so dep 0898.81.6886 MUA SIM
48 0914.12.9889 7.200.000 sim lap abba , sim so dep 0914.12.9889 MUA SIM
49 0907.6.8.1991 7.000.000 sim lap abba , sim so dep 0907.6.8.1991 MUA SIM
50 08.9939.1991 7.000.000 sim lap abba , sim so dep 08.9939.1991 MUA SIM
51 0898.82.6886 7.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.82.6886 MUA SIM
52 093.186.1991 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 093.186.1991 MUA SIM
53 0939.57.8668 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 0939.57.8668 MUA SIM
54 096.7989.779 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 096.7989.779 MUA SIM
55 0898.01.6886 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 0898.01.6886 MUA SIM
56 0898.80.6886 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 0898.80.6886 MUA SIM
57 012.19.19.1991 6.500.000 sim lap abba , sim so dep 012.19.19.1991 MUA SIM
58 0931.05.6886 6.200.000 sim lap abba , sim so dep 0931.05.6886 MUA SIM
59 0931.85.9889 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.85.9889 MUA SIM
60 0931.85.9779 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.85.9779 MUA SIM
61 0901.27.8668 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0901.27.8668 MUA SIM
62 0902.698.998 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0902.698.998 MUA SIM
63 0898.50.9779 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.50.9779 MUA SIM
64 0898.02.6886 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.02.6886 MUA SIM
65 0931.05.8668 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0931.05.8668 MUA SIM
66 0898.50.9889 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0898.50.9889 MUA SIM
67 0939.50.6886 6.000.000 sim lap abba , sim so dep 0939.50.6886 MUA SIM
68 090.161.9889 5.800.000 sim lap abba , sim so dep 090.161.9889 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789