MobiFone VinaPhone Viettel
Sfone VietNamobile Gmobile
STT Số Sim GIá Mạng
1 0931.012.012 19.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.012.012 MUA SIM
2 09.01.04.1999 15.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.04.1999 MUA SIM
3 09.01.06.1999 15.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.06.1999 MUA SIM
4 0931.011.999 13.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.011.999 MUA SIM
5 09.39.68.1999 13.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.39.68.1999 MUA SIM
6 0901.08.1999 13.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0901.08.1999 MUA SIM
7 0932.811.999 12.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0932.811.999 MUA SIM
8 0932.86.1999 11.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0932.86.1999 MUA SIM
9 0901.2.4.1999 10.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0901.2.4.1999 MUA SIM
10 0901.2.7.1999 10.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0901.2.7.1999 MUA SIM
11 0931.09.1999 10.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.09.1999 MUA SIM
12 0931.051.999 9.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.051.999 MUA SIM
13 0901.03.1999 9.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0901.03.1999 MUA SIM
14 0901.051.999 9.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0901.051.999 MUA SIM
15 0931.071.999 8.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.071.999 MUA SIM
16 09.01.01.2000 8.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.01.2000 MUA SIM
17 01264.012.012 8.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01264.012.012 MUA SIM
18 01297.411.999 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01297.411.999 MUA SIM
19 09.01.02.2000 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.02.2000 MUA SIM
20 01673.441.999 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01673.441.999 MUA SIM
21 01229.661.999 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01229.661.999 MUA SIM
22 09.01.01.2006 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.01.2006 MUA SIM
23 09.07.09.1995 6.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.07.09.1995 MUA SIM
24 0939.7.8.1991 5.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.7.8.1991 MUA SIM
25 0907.6.8.1986 5.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0907.6.8.1986 MUA SIM
26 01665.87.1999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01665.87.1999 MUA SIM
27 01284.201.999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01284.201.999 MUA SIM
28 09.01.08.1981 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.08.1981 MUA SIM
29 01229.971.999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01229.971.999 MUA SIM
30 09.01.06.1982 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.06.1982 MUA SIM
31 09.01.02.2001 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.02.2001 MUA SIM
32 01675.43.1999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01675.43.1999 MUA SIM
33 01669.85.1999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01669.85.1999 MUA SIM
34 09.01.03.1987 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.03.1987 MUA SIM
35 09.31.07.1987 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.31.07.1987 MUA SIM
36 01665.48.1999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01665.48.1999 MUA SIM
37 01672.35.1999 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 01672.35.1999 MUA SIM
38 09.31.08.1991 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.31.08.1991 MUA SIM
39 09.01.06.1985 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.06.1985 MUA SIM
40 09.01.08.1998 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.08.1998 MUA SIM
41 0907.8.8.1983 5.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0907.8.8.1983 MUA SIM
42 090.19.4.1979 4.500.000 sim nam sinh , sim so dep 090.19.4.1979 MUA SIM
43 09.01.08.2007 4.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.01.08.2007 MUA SIM
44 09.05.10.1998 4.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.05.10.1998 MUA SIM
45 0905.06.2005 4.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0905.06.2005 MUA SIM
46 093.19.6.1979 4.200.000 sim nam sinh , sim so dep 093.19.6.1979 MUA SIM
47 0907.6.8.1991 4.000.000 sim nam sinh , sim so dep 0907.6.8.1991 MUA SIM
48 093.12.3.2000 4.000.000 sim nam sinh , sim so dep 093.12.3.2000 MUA SIM
49 093.19.5.1979 4.000.000 sim nam sinh , sim so dep 093.19.5.1979 MUA SIM
50 093.19.2.1979 4.000.000 sim nam sinh , sim so dep 093.19.2.1979 MUA SIM
51 0939.6.6.1987 3.900.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.6.6.1987 MUA SIM
52 0907.2.5.1988 3.900.000 sim nam sinh , sim so dep 0907.2.5.1988 MUA SIM
53 0939.6.8.1983 3.900.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.6.8.1983 MUA SIM
54 0939.2.5.1988 3.900.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.2.5.1988 MUA SIM
55 0888.76.1968 3.900.000 sim nam sinh , sim so dep 0888.76.1968 MUA SIM
56 097.17.6.1986 3.800.000 sim nam sinh , sim so dep 097.17.6.1986 MUA SIM
57 090.11.3.1986 3.800.000 sim nam sinh , sim so dep 090.11.3.1986 MUA SIM
58 0939.8.7.1987 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.8.7.1987 MUA SIM
59 097.17.6.1968 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 097.17.6.1968 MUA SIM
60 09.05.12.2001 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.05.12.2001 MUA SIM
61 0888.78.2014 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0888.78.2014 MUA SIM
62 0888.92.2016 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0888.92.2016 MUA SIM
63 093.24.3.2000 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 093.24.3.2000 MUA SIM
64 0907.1.6.1991 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0907.1.6.1991 MUA SIM
65 09.05.03.2006 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.05.03.2006 MUA SIM
66 0939.9.8.1986 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0939.9.8.1986 MUA SIM
67 0931.09.1991 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 0931.09.1991 MUA SIM
68 09.07.01.2002 3.500.000 sim nam sinh , sim so dep 09.07.01.2002 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789