MobiFone VinaPhone Viettel
Sfone VietNamobile Gmobile
STT Số Sim GIá Mạng
1 09.0101.1368 28.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 09.0101.1368 MUA SIM
2 090.555.1368 20.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 090.555.1368 MUA SIM
3 08686.01368 18.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 08686.01368 MUA SIM
4 088882.1368 15.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 088882.1368 MUA SIM
5 0901.09.1368 12.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.09.1368 MUA SIM
6 0967.03.1368 11.700.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0967.03.1368 MUA SIM
7 09.012.11368 11.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 09.012.11368 MUA SIM
8 09.07.08.1368 11.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 09.07.08.1368 MUA SIM
9 0931.09.1368 10.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0931.09.1368 MUA SIM
10 0939.08.1368 10.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0939.08.1368 MUA SIM
11 0907.59.1368 10.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0907.59.1368 MUA SIM
12 0898.83.1368 10.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.83.1368 MUA SIM
13 0939.95.1368 9.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0939.95.1368 MUA SIM
14 0939.62.1368 9.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0939.62.1368 MUA SIM
15 0901.08.1368 9.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.08.1368 MUA SIM
16 0932.93.1368 8.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0932.93.1368 MUA SIM
17 0906.05.1368 8.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0906.05.1368 MUA SIM
18 0898.81.1368 8.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.81.1368 MUA SIM
19 0931.07.1368 8.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0931.07.1368 MUA SIM
20 0126.268.1368 7.800.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0126.268.1368 MUA SIM
21 0121.668.1368 7.600.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0121.668.1368 MUA SIM
22 0932.97.1368 7.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0932.97.1368 MUA SIM
23 0901.05.1368 7.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.05.1368 MUA SIM
24 0898.01.1368 7.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.01.1368 MUA SIM
25 0901.27.1368 7.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.27.1368 MUA SIM
26 0939.41.1368 7.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0939.41.1368 MUA SIM
27 0907.43.1368 7.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0907.43.1368 MUA SIM
28 096.305.1368 6.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 096.305.1368 MUA SIM
29 0901.24.1368 6.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.24.1368 MUA SIM
30 0901.04.1368 6.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0901.04.1368 MUA SIM
31 0935.06.1368 6.230.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0935.06.1368 MUA SIM
32 0898.12.1368 6.090.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.12.1368 MUA SIM
33 0938.17.1368 6.090.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0938.17.1368 MUA SIM
34 0905.72.1368 5.950.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0905.72.1368 MUA SIM
35 0898.70.1368 5.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.70.1368 MUA SIM
36 0898.03.1368 5.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.03.1368 MUA SIM
37 0906.43.1368 5.390.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0906.43.1368 MUA SIM
38 0931.95.1368 5.110.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0931.95.1368 MUA SIM
39 0931.05.1368 5.110.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0931.05.1368 MUA SIM
40 0898.31.1368 5.110.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.31.1368 MUA SIM
41 0898.80.1368 5.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.80.1368 MUA SIM
42 0898.05.1368 5.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.05.1368 MUA SIM
43 0938.67.1368 4.690.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0938.67.1368 MUA SIM
44 0938.84.1368 4.410.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0938.84.1368 MUA SIM
45 0931.97.1368 4.410.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0931.97.1368 MUA SIM
46 0898.46.1368 4.270.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.46.1368 MUA SIM
47 0898.39.1368 4.250.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.39.1368 MUA SIM
48 0898.41.1368 3.990.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.41.1368 MUA SIM
49 0898.34.1368 3.990.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.34.1368 MUA SIM
50 0898.84.1368 3.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.84.1368 MUA SIM
51 01294331368 3.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01294331368 MUA SIM
52 0898.24.1368 2.800.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0898.24.1368 MUA SIM
53 089.82.01368 2.800.000 sinh tai loc phat , sim so dep 089.82.01368 MUA SIM
54 01266.79.1368 2.800.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01266.79.1368 MUA SIM
55 0168.797.1368 2.100.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0168.797.1368 MUA SIM
56 0121.567.1368 2.100.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0121.567.1368 MUA SIM
57 01646991368 2.000.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01646991368 MUA SIM
58 01266.52.1368 1.680.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01266.52.1368 MUA SIM
59 01215.52.1368 1.680.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01215.52.1368 MUA SIM
60 01205.98.1368 1.680.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01205.98.1368 MUA SIM
61 01294071368 1.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01294071368 MUA SIM
62 01655961368 1.500.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01655961368 MUA SIM
63 01202.44.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01202.44.1368 MUA SIM
64 01215.58.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01215.58.1368 MUA SIM
65 0122.454.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 0122.454.1368 MUA SIM
66 01262.75.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01262.75.1368 MUA SIM
67 01216.57.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01216.57.1368 MUA SIM
68 01263.67.1368 1.400.000 sinh tai loc phat , sim so dep 01263.67.1368 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789