STT Số Sim GIá Mạng
1 0971.14.14.14 60.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.14.14.14 MUA SIM
2 0984.17.17.17 60.000.000 sim Viettel , sim so dep 0984.17.17.17 MUA SIM
3 0986.53.53.53 55.000.000 sim Viettel , sim so dep 0986.53.53.53 MUA SIM
4 01635.12.12.12 40.000.000 sim Viettel , sim so dep 01635.12.12.12 MUA SIM
5 0971.99.66.99 35.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.99.66.99 MUA SIM
6 0986.337.337 35.000.000 sim Viettel , sim so dep 0986.337.337 MUA SIM
7 0966.8888.77 35.000.000 sim Viettel , sim so dep 0966.8888.77 MUA SIM
8 0975.00.11.22 29.000.000 sim Viettel , sim so dep 0975.00.11.22 MUA SIM
9 0965.222.444 25.000.000 sim Viettel , sim so dep 0965.222.444 MUA SIM
10 098.44.88889 25.000.000 sim Viettel , sim so dep 098.44.88889 MUA SIM
11 09.7117.0000 19.000.000 sim Viettel , sim so dep 09.7117.0000 MUA SIM
12 0974.22.33.55 19.000.000 sim Viettel , sim so dep 0974.22.33.55 MUA SIM
13 0971.26.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.26.79.79 MUA SIM
14 0968.44.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0968.44.79.79 MUA SIM
15 0974.638.638 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0974.638.638 MUA SIM
16 0961.57.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.57.79.79 MUA SIM
17 0971.28.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.28.79.79 MUA SIM
18 097.161.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 097.161.79.79 MUA SIM
19 0971.83.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.83.79.79 MUA SIM
20 097.151.79.79 18.000.000 sim Viettel , sim so dep 097.151.79.79 MUA SIM
21 096.114.68.68 16.000.000 sim Viettel , sim so dep 096.114.68.68 MUA SIM
22 0971.49.68.68 16.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.49.68.68 MUA SIM
23 0971.85.79.79 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.85.79.79 MUA SIM
24 0971.61.62.63 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.61.62.63 MUA SIM
25 0987.3333.79 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0987.3333.79 MUA SIM
26 0961.27.79.79 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.27.79.79 MUA SIM
27 0971.65.79.79 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.65.79.79 MUA SIM
28 0979.55.00.55 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0979.55.00.55 MUA SIM
29 0972.77.44.77 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0972.77.44.77 MUA SIM
30 0971.67.79.79 15.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.67.79.79 MUA SIM
31 0971.71.72.73 14.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.71.72.73 MUA SIM
32 0971.82.83.84 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.82.83.84 MUA SIM
33 096.117.0000 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 096.117.0000 MUA SIM
34 097.114.0000 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 097.114.0000 MUA SIM
35 0971.42.79.79 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.42.79.79 MUA SIM
36 0971.25.26.27 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.25.26.27 MUA SIM
37 0961.51.52.53 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.51.52.53 MUA SIM
38 0961.60.61.62 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.60.61.62 MUA SIM
39 0981.71.72.73 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0981.71.72.73 MUA SIM
40 097.115.0000 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 097.115.0000 MUA SIM
41 09.81.82.8889 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 09.81.82.8889 MUA SIM
42 0961.40.79.79 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.40.79.79 MUA SIM
43 096.114.0000 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 096.114.0000 MUA SIM
44 098.114.0000 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 098.114.0000 MUA SIM
45 0961.82.83.84 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.82.83.84 MUA SIM
46 0961.94.79.79 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.94.79.79 MUA SIM
47 0971.84.79.79 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.84.79.79 MUA SIM
48 0971.64.79.79 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.64.79.79 MUA SIM
49 0975.469.469 13.000.000 sim Viettel , sim so dep 0975.469.469 MUA SIM
50 0981.40.41.42 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0981.40.41.42 MUA SIM
51 0961.21.22.23 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.21.22.23 MUA SIM
52 0971.55.56.57 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.55.56.57 MUA SIM
53 0981.04.05.06 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0981.04.05.06 MUA SIM
54 0961.55.56.57 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.55.56.57 MUA SIM
55 0971.53.54.55 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.53.54.55 MUA SIM
56 0961.52.53.54 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.52.53.54 MUA SIM
57 0971.03.04.05 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.03.04.05 MUA SIM
58 0981.20.21.22 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0981.20.21.22 MUA SIM
59 0971.65.66.67 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.65.66.67 MUA SIM
60 0961.04.05.06 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.04.05.06 MUA SIM
61 0971.22.23.24 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0971.22.23.24 MUA SIM
62 0981.41.42.43 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0981.41.42.43 MUA SIM
63 0961.12.13.14 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.12.13.14 MUA SIM
64 0961.41.42.43 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.41.42.43 MUA SIM
65 0961.84.86.88 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.84.86.88 MUA SIM
66 0961.10.11.12 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.10.11.12 MUA SIM
67 0961.22.23.24 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.22.23.24 MUA SIM
68 0961.03.04.05 12.000.000 sim Viettel , sim so dep 0961.03.04.05 MUA SIM

0907.146.146
01675.89.89.89
(Địa chỉ: 146 Hai Bà Trưng - Tp. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk)

Sim theo đầu số

Sim năm sinh

Tin tức cập nhật

0907.146.146 - 090.19.56789